Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

saul-bucio-P5YN73KrUAA-unsplash-min

V oblasti riešenia sporov sa naše právne služby zameriavajú najmä na:

  • Zastupovanie v konaniach pred českými, slovenskými a nemeckými súdmi v obchodných a všeobecných občianskoprávnych sporoch
  • Zastupovanie v konaniach o náhradu škody proti štátu za nezákonné rozhodnutia alebo nesprávny úradný postup
  • Zastupovanie v slovenských, českých a medzinárodných rozhodcovských konaniach (RSHKAK, VIAC, ICC Paríž, UNCITRAL alebo DIS)
  • Vnútroštátny a medzinárodný výkon rozsudkov a rozhodcovských rozhodnutí
  • Zastupovanie v investičných arbitrážach, presadzovanie práv na medzinárodnú ochranu investícií
  • Mediácia – mimosúdne riešenie sporu za účasti tretej, nezávislej osoby