Právo obchodních společností a obchodní právo

andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash-min-min

Naše poradenství pro obchodní společnosti se zaměřuje na:

 • zakládání společností (včetně přípravy zakladatelských dokumentů, zajištění vydání podnikatelských oprávnění a zápisu do veřejných rejstříků)
 • nastavování vztahů v korporaci – příprava smluv o výkonu funkce jednatele a člena představenstva
 • poradenství ohledně přeměn a likvidací společností
 • zakládání a vypořádání joint ventures
 • odpovědnost statutárních orgánů a managementu společností
 • poradenství v záležitostech „corporate governance“, cash pooling, financování
 • poradenství ohledně vztahů v rámci koncernu (nastavení, nástroje řízení, zpráva o vztazích etc.)
 • smluvní agendu mezi podnikateli (zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy na dodávku zboží, přepravní smlouvy, nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů, mezinárodní obchodní zvyklosti a doložky, INCOTERMS)
 • spotřebitelské smlouvy
 • Franchising
 • zastupování v soudních a arbitrážních řízeních