Právo obchodných spoločností a obchodné právo

andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash-min-min

Naše poradenstvo pre obchodné spoločnosti sa zameriava na:

 • Založenie spoločnosti (vrátane prípravy zakladateľských dokumentov, vydávania obchodných licencií a registrácie vo verejných registroch)
 • Usporiadanie vzťahov v spoločnosti – príprava zmlúv o výkone funkcie konateľa a člena predstavenstva
 • Poradenstvo pri premenách a likvidácii spoločností
 • Založenie a vysporiadanie spoločných podnikov
 • Zodpovednosť štatutárnych orgánov/riadiacich pracovníkov/vedúcich pracovníkov spoločnosti
 • Poradenstvo v oblasti správy a riadenia spoločností, cash poolingu, financovania
 • Poradenstvo v oblasti vzťahov v skupine (zriadenie, nástroje riadenia, správa o vzťahoch atď.)
 • Zmluvná agenda medzi podnikateľmi (sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o dodávke tovaru, prepravné zmluvy, nastavenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, medzinárodné obchodné praktiky a doložky, INCOTERMS)
 • Spotrebiteľské zmluvy
 • Franchising
 • Zastupovanie v súdnych a rozhodcovských konaniach