Pojistné právo

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash-min

V oblasti pojistného práva našim klientům poskytujeme služby obzvláště při:

  • vypracování smluvní dokumentace (pojistné smlouvy, rámcové pojistné smlouvy, distribuční smlouvy, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky) 
  • revizi obsahu pojistných smluv a pojistného plnění 
  • analýze platných pojistných předpisů a podmínek a případně uplatnění nároků na pojistné krytí a ochranu
  • poradenství v oblasti regulatorních aspektů činnosti pojišťoven a zajišťoven, penzijních fondů, a dalších subjektů 
  • řešení regulatorních záležitostí na straně pojišťovacích osob
  • podpoře vstupu evropských pojišťovacích společností na český a slovenský trh
  • podpoře při zavádění nových pojistných produktů a jejich přizpůsobení českému a slovenskému právu, revize smluvní dokumentace, a to včetně návaznosti na další služby poskytované třetími subjekty týkající se regulačních předpisů, občanského práva a daňových otázek
  • zastupování při vyjednávání specifických pojistných podmínek, zastupování v řízeních před dohledovým orgánem
  • vypracování a úpravě všeobecných pojistných podmínek
  • vypracování smluv pro pojišťovací makléře