Poistné právo

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash-min

V oblasti poistného práva poskytujeme našim klientom služby najmä v:

  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie (poistné zmluvy, rámcové poistné zmluvy, distribučné zmluvy, všeobecné a osobitné poistné podmienky)
  • preskúmanie obsahu poistných zmlúv a poistných udalostí
  • analýzu platných poistných predpisov a podmienok a v prípade potreby uplatňovanie nárokov na poistné krytie a ochranu
  • poradenstvo v oblasti regulačných aspektov činností poisťovní a zaisťovní, dôchodkových fondov a iných subjektov
  • riešenie regulačných otázok zo strany poisťovacích subjektov
  • podpora vstupu európskych poisťovní na český a slovenský trh
  • podpora pri zavádzaní nových poistných produktov a ich adaptácii na české a slovenské právo, revízia zmluvnej dokumentácie vrátane nadväznosti na ďalšie služby poskytované tretími stranami v oblasti regulačných, občianskoprávnych a daňových otázok
  • zastupovanie pri vyjednávaní špecifických poistných podmienok, zastupovanie v konaniach pred orgánmi dohľadu
  • vypracovanie a úprava všeobecných poistných podmienok
  • vypracovanie zmlúv pre poisťovacích maklérov