Ochrana osobních údajů

lianhao-qu-LfaN1gswV5c-unsplash-min

V oblasti ochrany osobních údajů poskytujeme našim klientům především tyto služby:

  • provedení právního auditu zpracování osobních údajů u klienta a navržení opatření k nápravě
  • vypracování dokumentace splňující požadavky aplikovatelných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů
  • právní poradenství ohledně povinností správce/zpracovatele
  • právní poradenství v souvislosti a vývozem osobních údajů do zahraničí
  • školení zaměstnanců
  • výkon externího pověřence pro ochranu osobních údajů či zaškolení a právní podpora interního pověřence pro ochranu osobních údajů klienta
  • vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů