Ochrana osobních údajov

lianhao-qu-LfaN1gswV5c-unsplash-min

V oblasti ochrany osobných údajov poskytujeme našim klientom najmä tieto služby:

  • vykonanie právneho auditu spracovania osobných údajov klienta a návrh nápravných opatrení
  • vypracovanie dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov
  • právne poradenstvo týkajúce sa povinností prevádzkovateľa/spracovateľa
  • právne poradenstvo v súvislosti s vývozom osobných údajov do zahraničia
  • školenia zamestnancov
  • pôsobenie ako externý úradník pre ochranu údajov alebo školenie a právna podpora interného úradníka pre ochranu údajov klienta
  • vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov
  • zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu údajov