Ochrana hospodářské soutěže

Office_for_the_Protection_of_Competition_building_in_Brno,_Brno-City_District-min

Naše poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže zahrnuje:

  • oblast práva hospodářské soutěže, včetně hodnocení souladu uzavíraných obchodních dohod s právem na ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování při řízeních o fúzích před českými a slovenskými orgány (ÚHOS, SAÚ), i v rámci EU (Evropská komise)
  • poradenství při dohodách kritických z hlediska práva na ochranu hospodářské soutěže
  • interní šetření při podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže, podpora klientů při „dawn raid“
  • poradenství týkající se antimonopolních zákonů poskytované průmyslovým svazům
  • Compliance training
  • Leniency applications, settlements – zjištění porušení zákona
  • distribuční dohody, franšízy
  • zadávání veřejných zakázek na straně uchazeče, včetně použití právních prostředků
  • zastupování v civilních řízeních ve věci náhrady škody plynoucí z porušení kartelového práva či zneužití dominantního postavení na trhu