Ochrana hospodárskej súťaže

Office_for_the_Protection_of_Competition_building_in_Brno,_Brno-City_District-min

Naše poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže zahŕňa:

  • Poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže vrátane posudzovania súladu obchodných dohôd s právom hospodárskej súťaže
  • Zastupovanie v konaniach o koncentráciách pred českými a slovenskými orgánmi (PMÚ SR) a v rámci EÚ (Európska komisia)
  • Poradenstvo v súvislosti s dohodami, ktoré sú kritické z hľadiska práva hospodárskej súťaže
  • Interné vyšetrovanie podozrení z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, podpora klientov pri “dawn raid”
  • Poradenstvo v oblasti protimonopolných zákonov poskytované priemyselným združeniam
  • Školenie o dodržiavaní predpisov
  • Žiadosti o zhovievavosť, vyrovnanie – konštatovanie porušenia práva
  • Distribučné zmluvy, franšízy
  • Verejné obstarávanie zo strany uchádzača vrátane použitia právnych prostriedkov
  • Zastupovanie v občianskoprávnych konaniach o náhradu škody spôsobenej porušením kartelovej dohody alebo zneužitím dominantného postavenia na trhu