Právo nemovitostí a stavební právo

tolu-olubode-PlBsJ5MybGc-unsplash-min

V oblasti nemovitostního a stavebního práva poskytujeme komlexní právní poradenství na:

 • všechny druhy nemovitostních transakcí, včetně jejich nákupu, prodeje, pronájmu bytových i nebytových prostor, celých investičních projektů, financování, developerské činnosti a výstavby
 • právní diligence realitního portfolia a SPV
 • akviziční smlouvy, smlouvy týkající se financování a developerské smlouvy
 • greenfield a brownfield projekty všech velikostí
 • kancelářské, maloobchodní, průmyslové, bytové a hotelové projekty
 • nájemní smlouvy, vztahy nájemník – pronajímatel
 • smluvní vztahy s dodavateli souvisejících služeb (smlouvy o dílo, generální dodavatel, smlouvy s architekty a stavebním dozorem)
 • poradenství v souvislosti se smluvními zakázkami poskytované investorům a stavebním společnostem
 • sporná agenda
 • regulační záležitosti
 • otázky veřejného práva související se stavebním a územním řízením
 • památková ochrana, archeologické průzkumy
 • veškeré právní dispozice s nemovitostmi
 • vstup na trh a odchod z trhu
 • fúze a akvizice, společné podniky
 • jednání s bankami, realitními kancelářemi, dodavateli, katastrálními úřady, stavebními úřady
 • územní plánování, územní řízení, dopravní infrastruktura, plánovací smlouvy
 • ochrana životního prostředí, památková ochrana, archeologické průzkumy
 • residenční projekty, obchodní a administrativní, výrobní a skladová centra
 • smlouvy o dílo, subdodávky, smlouvy s architekty a stavebním dozorem
 • prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
 • podnikové restrukturalizace
 • advokátní úschovy