Právo nehnuteľností a stavebné právo

tolu-olubode-PlBsJ5MybGc-unsplash-min

V oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

 • všetky typy transakcií s nehnuteľnosťami vrátane kúpy, predaja, prenájmu obytných a komerčných priestorov, celých investičných projektov, financovania, developmentu a výstavby
 • právnej starostlivosti o portfóliá nehnuteľností a SPV
 • akvizičné, finančné a developerské zmluvy
 • greenfield a brownfield projekty všetkých veľkostí
 • kancelárske, maloobchodné, priemyselné, rezidenčné a hotelové projekty
 • nájomné zmluvy, vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom
 • zmluvné vzťahy s dodávateľmi súvisiacich služieb (zmluvy o dielo, zmluvy s generálnym dodávateľom, architektom a stavebným dozorom)
 • poradenstvo pre investorov a stavebné spoločnosti v súvislosti so zmluvnými zákazkami
 • súdne spory
 • regulačné záležitosti
 • verejnoprávne otázky týkajúce sa stavebných a územných konaní
 • ochrana pamiatok, archeologické prieskumy
 • všetky právne dispozície s nehnuteľnosťami
 • vstup na trh a odchod z trhu
 • fúzie a akvizície, spoločné podniky
 • rokovania s bankami, realitnými kanceláriami, dodávateľmi, katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi
 • plánovanie, územné plánovanie, dopravná infraštruktúra, plánovacie zmluvy
 • ochrana životného prostredia, ochrana pamiatok, archeologické prieskumy
 • rezidenčné projekty, obchodné a administratívne, výrobné a skladovacie centrá
 • zmluvy o dielo, subdodávky, zmluvy s architektmi a stavebným dozorom
 • vyhlásenia vlastníka, zmluvy o výstavbe
 • reštrukturalizácie podnikov
 • právne úschovy