Německé právo

christian-wiediger-cUF4SSxY_KA-unsplash-min-min

Mezi naše typické služby klientům v oblasti německého práva se řadí:

 • poradenství ohledně expanze a exportu na německý trh včetně právních povinností v Německu
 • zakládání obchodních společností v Německu
 • právní rozbor smluv v rámci dodavatelského řetězce a zastupování při obchodních jednáních
 • zastupování při právních sporech mimosoudní i před německými civilními soudy
 • pracovněprávní poradenství včetně zastupování před německými pracovními soudy a vysílání zaměstnanců do Německa
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování klientů při vymáhání pohledávek v Německu
 • dědické právo včetně uplatňování povinných dílů a vypořádání dědictví (relevantní i kvůli vysoké dědické dani v Německu)
 • příprava smluv
  • smlouvy o obchodním zastupování a další distributorské smlouvy
  • smlouvy v rámci dodavatelského řetězce
  • všeobecné obchodní podmínky pro německé dceřiné společnosti
  • pracovněprávní smlouvy
 • e-commerce
  • příprava všeobecných obchodních podmínek pro e-shopy
  • revize e-shopů ohledně plnění formálních požadavků na informování spotřebitelů
  • poradenství ohledně působení na online platformách (Amazon, eBay atd.)
  • povinnosti v souvislosti s používáním obalů a při prodeji elektrických a elektronických zařízení
 • nekalá soutěž / nekalé obchodní praktiky
  • zákonné požadavky na nabízené produkty
  • uplatňování nároků vůči nekalé konkurenci
  • obrana při předžalobních výzvách („Abmahnung“)

V oblasti německého práva poskytujeme našim klientům komplexní poradenství v češtině, němčině i v angličtině. Odbornost je zaručena našimi advokáty s kvalifikací německých advokátů s praxí v Německu („Rechtsanwalt“). Pravidelně zajišťujeme webináře ohledně německého práva pro CzechTrade a jsme členy Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

 

V rámci bpv aliance rovněž úzce spolupracujeme s rakouskými kolegy z bpv Hügel ohledně rakouského práva.