Nemecké právo

christian-wiediger-cUF4SSxY_KA-unsplash-min-min

Naše typické služby pre klientov v oblasti nemeckého práva zahŕňajú:

 • poradenstvo v oblasti expanzie a vývozu na nemecký trh vrátane právnych povinností v Nemecku
 • zakladanie spoločností v Nemecku
 • právna analýza zmlúv v rámci dodávateľského reťazca a zastupovanie pri obchodných rokovaniach
 • zastupovanie v mimosúdnych právnych sporoch a pred nemeckými občianskymi súdmi
 • pracovnoprávne poradenstvo vrátane zastupovania pred nemeckými pracovnými súdmi a vysielania zamestnancov do Nemecka
 • zastupovanie v rozhodcovských konaniach
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • zastupovanie klientov pri vymáhaní pohľadávok v Nemecku
 • dedičské právo vrátane uplatňovania povinných dedičských podielov a vysporiadania dedičstva (relevantné aj vzhľadom na vysokú dedičskú daň v Nemecku)
 • vypracovanie zmlúv
  • zmluvy o obchodnom zastúpení a iné distribučné zmluvy
  • zmluvy o dodávateľskom reťazci
  • všeobecné obchodné podmienky pre nemecké dcérske spoločnosti
  • pracovné zmluvy
 • e-commerce
  • príprava všeobecných obchodných podmienok pre e-shopy
  • kontrola dodržiavania formálnych požiadaviek na informovanie spotrebiteľov zo strany e-shopov
  • poradenstvo v oblasti pôsobenia na online platformách (Amazon, eBay atď.)
  • povinnosti v súvislosti s používaním obalov a predajom elektrických a elektronických zariadení
 • nekalá hospodárska súťaž / nekalé obchodné praktiky 
  • právne požiadavky na ponúkané produkty
  • podávanie žalôb proti nekalej súťaži
  • obranu pred podaním žaloby (“Abmahnung”)

V oblasti nemeckého práva poskytujeme našim klientom komplexné poradenstvo v českom, nemeckom a anglickom jazyku. Odbornosť garantujú naši advokáti s kvalifikáciou nemeckého advokáta s praxou v Nemecku (“Rechtsanwalt”). Pravidelne poskytujeme webináre o nemeckom práve pre CzechTrade a sme členmi Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

V rámci aliancie bpv úzko spolupracujeme aj s našimi rakúskymi kolegami z bpv Hügel v oblasti rakúskeho práva.