Právo duševního vlastnictví

sergey-zolkin-m9qMoh-scfE-unsplash-min

Naše právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví zahrnuje:

  • autorské právo, zejména v souvislosti se softwarem a mezinárodním vývojem software
  • příprava, vyjednání a soudní i mimosoudní uplatnění licenčních smluv, včetně daňových otázek
  • registrace a ochrana práv z národních, evropských a mezinárodních ochranných známek, vymezovací dohody
  • zastupování vlastníků ochranných známek ve sporech týkajících se falsifikátů, včetně zastupování před celním úřadem, soudy a policejními orgány
  • registrace internetových domén a zastupování v souvisejících sporech