Právo duševného vlastníctva

sergey-zolkin-m9qMoh-scfE-unsplash-min

Naše právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva zahŕňa:

  • autorské práva, najmä v súvislosti so softvérom a medzinárodným vývojom softvéru
  • vypracovanie, vyjednávanie a presadzovanie licenčných zmlúv pred súdom a mimo neho vrátane daňových otázok
  • registrácia a ochrana národných, európskych a medzinárodných práv k ochranným známkam, delimitačné dohody
  • zastupovanie majiteľov ochranných známok v sporoch týkajúcich sa falzifikátov vrátane zastupovania pred colnými orgánmi, súdmi a policajnými orgánmi
  • registrácia internetových domén a zastupovanie v súvisiacich sporoch