Compliance

sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash-min

V oblasti dodržování pravidel zahrnuje naše poradenství:

  • navržení a implementaci compliance programů především k minimalizaci rizika vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti, majetkových škod, poškození dobrého jména či uložení sankcí společnosti
  • smluvní zajištění chodu obchodní korporace, především smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
  • vypracování vnitřních předpisů obchodních korporací v souladu s platnými zákony
  • rozdělení práv a povinností mezi řídící osoby obchodních korporací
  • zákon na ochranu oznamovatelů – whistleblowing
  • školení na danou problematiku v českém, slovenském, německém i anglickém jazyce