Compliance

sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash-min

Naše poradenské služby v oblasti dodržiavania predpisov zahŕňajú:

  • návrh a implementácia programov dodržiavania predpisov (predovšetkým s cieľom minimalizovať riziko trestnoprávnej zodpovednosti, poškodenia majetku, poškodenia dobrého mena alebo sankcií)
  • zmluvné zabezpečenie činnosti obchodnej spoločnosti (najmä zmluvy o výkone funkcií štatutárnych orgánov)
  • príprava vnútorných predpisov obchodných spoločností v súlade s platnými zákonmi
  • rozdelenie práv a povinností medzi riadiace osoby obchodných spoločností
  • zákon o ochrane oznamovateľov (whistleblowing)
  • školenia v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine