Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy

etienne-martin-2_K82gx9Uk8-unsplash-min-min

V oblasti bankovnictví poskytujeme poradenství ve všech aspektech tohoto sektoru, a to jak pro poskytovatele tak příjemce financování, zejména pak v těchto oblastech:

 • vypracování úvěrové dokumentace, včetně zajišťovacích instrumentů pro úvěry tuzemských i zahraničních bank
 • zpracování due diligence majetkové situace a předmětů zajištění dlužníka
 • strukturování financování (od počátečních fází přípravy a vyjednání term sheetu až po načerpání), včetně syndikovaných úvěrů
 • refinancování existujícího zadlužení, včetně uvolnění stávajících zajišťovacích instrumentů
 • právní poradenství při financování veškerých podnikatelských aktivit, včetně akvizičního financování, financování nemovitostních a energetických projektů
 • poradenství v oblasti bankovní regulace a zastupování ve správních řízeních u České národní banky
 • poradenství v oblasti regulace a smluvní dokumentace pro tuzemské a zahraniční obchodníky s cennými papíry
 • poradenství v oblasti právní regulace nebankovního sektoru
 • komunikace a zastupování v řízení před regulatorními orgány související s bankovním i nebankovním financováním nebo poskytováním finančních služeb
 • poradenství v oblasti FinTech, zejména v regulačních otázkách a smluvní agendě
 • poradenství pro korporátní dlužníky poptávající kapitál na finančních trzích
 • poradenství nebo asistence společnostem vstupujícím na lokální bankovní, finanční nebo pojišťovací trh, stejně jako společnostem z těchto trhů odcházejícím
 • poradenství při zhodnocování dopadů práva EU na aktivity finančních institucí v České republice
 • poradenství při formování vlastnických struktur společností a fondů (pro účely financování, daňové účely aj.)
 • poradenství s emisí nebo pořízením dluhopisových programů, včetně přípravy podmínek a prospektů