Bankové a finančné právo, kapitálové trhy

etienne-martin-2_K82gx9Uk8-unsplash-min-min

V oblasti bankovníctva poskytujeme poradenstvo vo všetkých aspektoch tohto sektora, a to tak pre poskytovateľov, ako aj pre príjemcov finančných prostriedkov, najmä v týchto oblastiach:

 • vypracovanie úverovej dokumentácie vrátane zabezpečovacích nástrojov pre úvery od domácich a zahraničných bánk
 • spracovanie due diligence majetkovej situácie a predmetu zaistenia dlžníka
 • štruktúrovanie financovania (od počiatočných fáz prípravy a vyjednávania term sheetu až po čerpanie) vrátane syndikovaných úverov
 • refinancovanie existujúceho dlhu vrátane uvoľnenia existujúcich zabezpečovacích nástrojov
 • právne poradenstvo pri financovaní akejkoľvek obchodnej činnosti vrátane financovania akvizícií, nehnuteľností a energetických projektov
 • poradenstvo v oblasti bankovej regulácie a zastupovanie v správnych konaniach pred Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou
 • poradenstvo v oblasti regulačnej a zmluvnej dokumentácie pre domácich a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
 • poradenstvo v oblasti právnej regulácie nebankového sektora
 • komunikácia a zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi v súvislosti s bankovým a nebankovým financovaním alebo poskytovaním finančných služieb
 • poradenstvo v oblasti FinTech, najmä v regulačných otázkach a zmluvnej agende
 • poradenstvo firemným dlžníkom, ktorí hľadajú kapitál na finančných trhoch
 • poradenstvo alebo asistencia spoločnostiam pri vstupe a výstupe z miestnych bankových, finančných alebo poisťovacích trhov
 • poradenstvo pri posudzovaní vplyvu práva EÚ na činnosť finančných inštitúcií v Českej republike a Slovenskej republike
 • poradenstvo pri formovaní vlastníckych štruktúr spoločností a fondov (na účely financovania, daňové účely atď.)
 • poradenstvo pri vydávaní alebo nadobúdaní dlhopisových programov vrátane prípravy podmienok a prospektov