Automobilový průmysl a výroba

lenny-kuhne-jHZ70nRk7Ns-unsplash-min-min

Mezi naše klienty v automobilovém průmyslu patří především:

 • výrobci a dovozci automobilů
 • výrobci součástek a náhradních dílů

Našim klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti:

 • vstupů a odchodů z trhu (projekty greenfield/brownfield)
 • fúzí a akvizicí, společné podniky a vyčlenění podniku (spin-off)
 • investičních pobídek a financování
 • různých typů obchodních dohod (distribuční, licenční apod.)
 • záležitostí týkajících se pracovního práva
 • záležitostí týkající se duševního vlastnictví (registrace a ochrana práv duševního vlastnictví)
 • záležitosti týkajících se ochrany hospodářské soutěže (povolení spojování, distribuce, cenová politika)
 • podnikových restrukturalizací
 • sporů, včetně sporů ve věci daňových záležitostí