Automobilový priemysel a výroba

lenny-kuhne-jHZ70nRk7Ns-unsplash-min-min

Medzi našich klientov v automobilovom priemysle patria:

 • výrobcovia a dovozcovia automobilov
 • výrobcovia komponentov a náhradných dielov

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo v týchto oblastiach:

 • vstupy na trh a výstupy z trhu (greenfield/brownfield projekty)
 • fúzie a akvizície, spoločné podniky a odčlenenia
 • investičné stimuly a financovanie
 • rôzne typy obchodných zmlúv (distribučné, licenčné atď.)
 • pracovnoprávne záležitosti
 • záležitosti duševného vlastníctva (registrácia a ochrana práv duševného vlastníctva)
 • otázky hospodárskej súťaže (schvaľovanie fúzií, distribúcia, cenová politika)
 • reštrukturalizácie spoločností
 • spory vrátane sporov týkajúcich sa daňových záležitostí