Rodinné právo

V oblasti rodinného práva sa naša kancelária predovšetkým zameriava na:

  • Právne poradenstvo spojené s uzavretím manželstva
  • Predmanželské zmluvy
  • Rozvodové konania
  • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Konanie o úprave pomerov k maloletým deťom
  • Výživné