Erik Vansáč

Erik Vansáč

PARALEGAL CZ

Erik Vansáč je paralegal v bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné právo, verejné obstarávanie, insolvencie a právo nehnuteľností.

Jazykové znalosti

Slovenčina, čeština, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne


Prax

Od 2023 bpv Braun Partners
2022 - 2023 AK Petráš Rezek