Tým bpv BRAUN PARTNERS profesionálů

JBA

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

Partner
jiri.barta@bpv-bp.com

Právo nemovitostí a stavební právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Fúze a akvizice
Ochrana osobních údajů
Právo životního prostředí
Rodinné právo
Pojistné právo

Celý profil
DSC_7865 R

JUDr. Robert Matas

Partner
robert.matas@bpv-bp.com

Německé právo
Právo obchodních společností a obchodní právo
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod
Ochrana hospodářské soutěže
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob
Právo duševního vlastnictví
Rodinné právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Pojistné právo
Právo EU

Celý profil