Vymáhání pohledávek

tim-gouw-bwki71ap-y8-unsplash-min

Mezi naše služby v otázkách vymáhání pohledávek se řadí:

  • správa extenzivního portfolia pohledávek v rámci vlastního IT systému
  • příprava a administrace předžalobních výzev k úhradě
  • zastupování při soudních či rozhodčích řízeních 
  • nařízení a vedení exekucí ve spolupráci s exekutorskými úřady
  • zajištění sepsání notářských zápisů s přímou vykonatelností
  • přímá komunikace s dlužníky a se soudci
  • pravidelné reporty s přehledným uspořádáním aktuálního stavu vymáhání
  • možnost online nahlížení do databáze vašich pohledávek
  • právní analýza kritických bodů smluvní dokumentace a návrh řešení