DSC_7238 R Ořez 838×660 Otočeno

JUDr. Jana Škeříková, Ph.D.

Jana Škeříková je koncipientka v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Vo svojej praxi sa zameriava na rodinné a pracovné právo, obchodné právo a súdne spory.

Prax

 • od roku 2023 bpv Braun Partners
 • 2022 – 2023 Adam Batuna Legal, advokátska kancelária
 • 2021 – 2022 Citizen Advice Bureaux, West Suffolk
 • 2008 – 2012 riaditeľ odboru vzdelávania, mládeže a športu
 • 2006 – 2013 Ministerstvo školstva, mládeže a športu

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Ph.D., 2012)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (JUDr. 2009)
 • Právnická fakulta, Karlova univerzita v Prahe (Mgr., 2008)

Jazykové znalosti

 • čeština
 • angličtina
 • španielčina
 • latinčina

Iné

 • zapísaná advokátka v Českej advokátskej komore