Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash-min

Medzi našich klientov v tejto oblasti patria:

  • Farmaceutické spoločnosti a zdravotnícke zariadenia
  • poprední svetoví výrobcovia liekov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a výživových doplnkov
  • distribútori
  • nemocnice
  • polikliniky
  • súkromní lekári
  • výskumné ústavy
  • laboratóriá
  • lekárne
  • biotechnologické spoločnosti a ďalší klienti podnikajúci v týchto a podobných oblastiach

Viac o našom právnom poradenstve nájdete tu: Farmaceutické a zdravotnícke právo, Life Sciences