Daňové poradenstvo

leon-dewiwje-ldDmTgf89gU-unsplash-min-min

V oblasti daňového poradenstva sa špecializujeme na:

 • národné a medzinárodné daňové plánovanie, daňové štruktúrovanie v Českej a Slovenskej republike a v zahraničí
 • reorganizáciu spoločností a koncernov
 • financovanie podnikov
 • projektové financovanie
 • štruktúrovanie fondov
 • vypracovanie účtovných závierok
 • zdaňovanie zahraničných pracovníkov a otázky vyslania
 • účtovanie transferových cien
 • poradenstvo pri príprave a všeobecné informácie o fungovaní trustov
 • pomoc pri príprave daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb
 • zastupovanie v daňových konaniach
 • daňové aspekty prevodov a prenájmov nehnuteľného majetku
 • daňové plánovanie so zahraničným prvkom, pomoc pri správe zahraničných podnikových štruktúr, daňové aspekty súvisiace so založením a správou štruktúry, rozdelenie zisku atď.
 • všeobecné poradenstvo, prevádzka a účtovné a daňové povinnosti organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti v Českej republike