Kancelárie bpv BRAUN PARTNERS v Prahe a Bratislave

hero-offices@2x

Okrem hlbokých právnych znalostí prinášame našim klientom výnimočne vysokú úroveň pracovného nasadenia a flexibility.

bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznamnejších medzinárodných advokátskych kancelárií v Českej republike a na Slovensku.

Služby, ktoré poskytujeme našim klientom, sú založené na pilieroch kvality, vysokej úrovni vzdelania členov nášho tímu, miestnych znalostiach a medzinárodnej úrovni poradenstva.

Našu advokátsku kanceláriu založil v roku 2006 tím skúsených advokátov, ktorí dlhé roky spolupracovali v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii Haarmann Hemmelrath. Od svojho vzniku sa neustále rozrastáme a dlhodobo úspešne pôsobíme aj na Slovensku, kde sme v roku 2010 otvorili vlastnú kanceláriu.

Pracujeme prevažne v súkromnom sektore pre podnikateľov, akými sme i my sami.

Dlhodobo poskytujeme poradenstvo našim klientom zo segmentov nadnárodných korporácií, ako aj domácich a zahraničných stredne veľkých spoločností. Patria medzi nich výrobné spoločnosti, obchodné a investičné spoločnosti, spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, energetické spoločnosti a domáce i zahraničné banky a poisťovne.

title-editor@2x

Našou víziou je byť najlepšou českou a slovenskou advokátskou kanceláriou v oblasti obchodného práva pre našich klientov.

Poslanie a vízia

Základnými hodnotami, ktoré vyznávajú všetci členovia nášho tímu, sú najvyššia úroveň profesionality a kvality právnych služieb, ale zároveň ekonomicky optimálne riešenia pre klienta, lojalita a maximálne nasadenie, jasné etické normy podporujúce spoluprácu na základe dôvery a vzájomného rešpektu.

Lojalita a odborné znalosti

Filozofiou našej advokátskej kancelárie je stopercentné zameranie sa na potreby našich klientov, ktorým poskytujeme právne služby spĺňajúce najvyššie kritériá nielen z hľadiska profesionality, ale aj etiky a zrozumiteľnosti. Dôraz kladieme na úspešnú realizáciu transakcií a predchádzanie alebo riešenie sporov, nie na samotné vypracovanie čisto teoretických analýz.

Pre našich klientov sme aktívnym, lojálnym a vždy profesionálnym sprievodcom pri ich obchodných aktivitách, čo sa odráža aj v predvídateľnosti právnych nákladov.

O spokojnosti našich klientov svedčí skutočnosť, že mnohí z nich sú našimi advokátmi zastupovaní nepretržite už viac ako dvadsať rokov.

Tím medzinárodných odborníkov

Viac ako 40 českých, slovenských a nemeckých právnikov a daňových poradcov, ktorí často patria medzi najuznávanejších odborníkov vo svojom odbore v Českej republike alebo na Slovensku.

Spoznajte náš tím
L1590204

Naše úspechy hovoria samy za seba

500-2

LEADING FIRM

Legal500 nás naďalej zaraďuje medzi najlepšie advokátske kancelárie.

Zistite viac
Firm Logo

bpv Braun Partners s.r.o.

Prestížna britská ratingová spoločnosť Chambers opäť odporúča bpv BRAUN PARTNERS.

Zistite viac
CH-AB

Arthur Braun

LK

Lucie Kalašová

BPV-2

bpv Braun Partners s.r.o.

BPV-1

bpv Braun Partners s.r.o.

Naše partnerstvá a partnerstvá pro bono