Doprava a logistika

Pre našich klientov, poskytovateľov i užívateľov služieb v oblasti dopravy a logistiky, zabezpečujeme kompletný právny servis v oblasti dopravy, špedície a logistiky.

Zameriavame sa predovšetkým na:

 • prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie – zmluvy o preprave veci, zasielateľské zmluvy, obchodné podmienky a pod.;
 • právne poradenstvo pri príprave a realizácií logistických projektov;
 • právna podpora pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za škodu;
 • komplexná právna podpora podnikateľských aktivít, vrátane všetkých aspektov obchodného práva, pracovného práva a právnej úpravy živnostenského podnikania;
 • právne poradenstvo v súvislosti s financovaním podnikateľských aktivít;
 • právne poradenstvo v súvislosti s fúziami a akvizíciami;
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a rozhodcovskými súdmi v Slovenskej republike a sprostredkovanie zastúpenia v zahraničí;
 • obchodné zmluvy (vrátane špecifických zmlúv v sektore dopravy, všeobecných obchodných podmienok a pod.);
 • pracovnoprávne otázky;
 • ochranu duševného vlastníctva (ochranné známky a pod.);
 • podnikové reštrukturalizácie;
 • vedenie sporov (vymáhanie pohľadávok, vedenie sporov z poistných zmlúv, a pod.);
 • uspokojovanie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovaru;
 • sprostredkovanie právnej pomoci pri riešení dopravných nehôd v zahraničí;
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s poisťovňami a poistnými maklérmi pri uplatňovaní nárokov z poistných zmlúv v danej oblasti.

Klúčové kontakty

Vosol
Mgr. David Vosol M.B.A.