Banky a finančné inštitúcie

Naše služby pre banky a finančné inštitúcie zahŕňajú všetko od vypracovania právnych analýz, cez komunikáciu a zastupovanie klientov v správnych konaniach pred regulačnými orgánmi až po prípravu zmluvnej dokumentácie súvisiacej s bankovým a nebankovým financovaním alebo poskytovaním finančných služieb. V tejto oblasti sú našimi klientmi české, slovenské a zahraničné banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi alebo investičné spoločnosti.

Zameriavame sa predovšetkým na:

 • úverovú dokumentáciu, vrátane zabezpečení úverov lokálnych a zahraničných bánk pôsobiacich na českom a slovenskom trhu;
 • due diligence majetkových pomerov dlžníka a zabezpečenia úveru;
 • zabezpečenie úverov pre lokálne a zahraničné banky;
 • akvizície a predaj bánk, vrátane riešenia otázok štátnej regulácie a vypracovania zmluvnej dokumentácie pre lokálnych a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi;
 • poradenstvo a zastupovanie klientov v správnych konaniach vedených pred Národnou bankou Slovenska;
 • poradenstvo súvisiace so vstupom nových subjektov na lokálny bankový, finančný alebo poistný trh, ako aj poradenstvo súvisiace s výstupom z tohto trhu;
 • posudzovanie vplyvov práva EÚ na aktivity finančných inštitúcií v Českej a Slovenskej republike;
 • zastupovanie v právnych sporoch voči dlžníkom a vymáhanie pohľadávok;
 • štruktúrovanie financovania (príprava a vedenie rokovaní o Term Sheets a úverových zmluvách);
 • refinancovanie existujúcich dlhov, vrátane ich zabezpečenia;
 • vlastnícke štruktúry spoločností a fondov (pre účely investovania, daňové aspekty a pod.).