Vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS prostredníctvom svojej spolupracujúcej českej spoločnosti zabezpečuje všetky právne, technické aj administratívne služby súvisiace s hromadným vymáhaním pohľadávok pre svojich klientov. Má tak možnosť ponúkať komplexný servis zahŕňajúci kompletný styk s dlžníkmi od písomnej či telefonickej komunikácie až po účasť na súdnych pojednávaniach.

O jednotlivú pohľadávku sa tak postaráme od prvej upomienky až po ukončenie exekúcie. Tím pre vymáhanie pohľadávok v súčasnej dobe pozostáva z cca 20 ľudí, pričom väčšina disponuje viacročnými skúsenosťami z odboru.

ČO VŠETKO PONÚKAME

 • prevzatie celkovej agendy právneho vymáhania pohľadávok od klienta
 • zabezpečenie každodennej ústnej aj písomnej komunikácie s klientom, advokátmi, súdmi, exekútormi a ďalšími relevantnými stranami
 • špeciálne vyvinutý systém pre správu pohľadávok, ktorý umožňuje prepojiť systémy daného klienta, a tak výrazne urýchliť odovzdávanie informácií a dát
 • dodanie pravidelných a presných informácií o stave vymáhania pohľadávok
 • rýchlu komunikáciu s ostatnými subjektmi v procese vymáhania, čo výrazne zvyšuje efektivitu vymáhacieho procesu
 • schopnosť navýšenia kapacity podľa reálnych potrieb klienta do cca 3 mesiacov
 • špeciálny tím vedený skúseným právnikom, vybudovaný pre každého klienta

DÔVODY OUTSOURCINGU PRÁVNEHO VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

 • zníženie počtu stálych zamestnancov
 • pokles súvisiacich nákladov
 • zvýšenie výnosov na základe vyššej efektivity externého vymáhania

KONKRÉTNE PONÚKANÉ SLUŽBY

 • príprava a administrácia predžalobných výziev k úhrade
 • zahájenie a vedenie súdnych konaní či prípadne rozhodcovských konaní
 • kvalifikované zastupovanie klientov na ústnych súdnych pojednávaniach
 • nariadenie a vedenie exekúcií efektívnym spôsobom v spolupráci s renomovanými exekútorskými úradmi
 • zaistenie spísania notárskych zápisov s priamou vykonateľnosťou
 • komplexné kvalifikované právne poradenstvo klientom vrátane spätnej väzby klientovi so skúsenosťami zo súdnych siení (napr. návrh na zlepšenie zmluvných podmienok)
 • pravidelné reporty s prehľadným usporiadaním aktuálneho stavu vymáhania
 • možnosť online nahliadania do databázy vašich pohľadávok
 • možnosť právnej analýzy kritických bodov zmluvnej dokumentácie a návrh riešení

Klúčové kontakty