Tereza Litošová

Tereza Litošová

PARALEGAL CZ

Tereza Litošová je paralegal v bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Venuje sa rodinnému a pracovnému právu.

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina


Vzdelanie

Právnická Fakulta, Masarykova univerzita Brno


Prax

Od 2021 bpv Braun Partners