gradient-bg

Martin Provazník ako moderátor IBA webinára: Screening PZI podľa práva EÚ.

14. 6. 2023

09:00 – 09:00

Viac o evente nájdete na tomto webe

Webinár organizovaný Európskym regionálnym fórom IBA s podporou Ázijsko-tichomorského regionálneho fóra IBA

Preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI) je aktuálnou témou pri rokovaniach s investormi z krajín mimo EÚ, ktorí uskutočňujú transakcie v EÚ. EÚ a miestne vlády regulujú niektoré priame investície mimo EÚ. Investor môže dostať pokutu, ak nedodrží nariadenie o skríningu priamych zahraničných investícií, alebo – v závislosti od jurisdikcie – môže byť transakcia neplatná.

Tento webinár sa zameria na preverovanie priamych zahraničných investícií podľa práva EÚ, ako aj na posúdenie zákonov o priamych zahraničných investíciách v praxi v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Na koho sa môžete tešiť:

Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Právo duševného vlastníctva
Platobná neschopnosť, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia
Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Právo EÚ

Celý profil