whistleblowing

Čo je predmetom novej úpravy zákona o Whistleblowingu

Zuzana Dzilská a Ondrej Poništiak pre vás chystajú sumarizáciu nového zákona o Whistleblowingu.

Online

15. 11. 2023

10:00 – 11:30

  • Čo je predmetom novej úpravy
  • Ktorých oblastí sa zákon týka
  • Koho má nová úprava chrániť
  • Čo sú odvetné opatrenia
  • Koho sa whistleblowing týka
  • Nové povinnosti zamestnávateľov a ako si môžu svoje povinnosti splniť
  • Čo s doložkami o mlčanlivosti
  • Ako bude oznamovateľ chránen

Registrácia na bezplatný webinár na veronika.poviserova@bpv-bp.com

 

Zuzka_WEB_v5

Mgr. Zuzana Dzilská

Advokátka
zuzana.dzilska@bpv-bp.com

Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Fúzie a akvizície
Ochrana osobních údajov
Pracovné právo
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia

Celý profil
DSC_8199 R_OPO

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

Partner
ondrej.ponistiak@bpv-bp.com

Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností a obchodné právo
Ochrana hospodárskej súťaže
Riešenie sporov, arbitráž, mediácia
Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo
Whistleblowing

Celý profil