Tým bpv BRAUN PARTNERS profesionálů

DSC_8781 R Ořez Čtverec (1)

Mgr. David Vosol, MBA

Partner
david.vosol@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Energetické právo a obnovitelné zdroje
Fúze a akvizice
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil
Martin_WEB_v5

JUDr. Martin Provazník

Partner
martin.provaznik@bpv-bp.com

Právo obchodních společností a obchodní právo
Právo duševního vlastnictví
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod
Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Telekomunikace, média, IT, e-commerce, poštovní právo
Právo EU

Celý profil
DSC_8442 R_MCI

Mgr. Martin Cír

Vedoucí advokát
martin.cir@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob
Právo obchodních společností a obchodní právo

Celý profil
DSC_7199 R Ořez 838×660

Mgr. Adam Stawaritsch

Advokát
adam.stawaritsch@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Rodinné právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Právo obchodních společností a obchodní právo
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob

Celý profil
DSC_7782 R

Mgr. Jan Bunganič

Advokát
jan.bunganic@bpv-bp.com

Řešení sporů a rozhodčí řízení
Právo obchodních společností a obchodní právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Rodinné právo
Trestní právo a prevence trestního jednání právnických osob

Celý profil
bpv-CZ-150123-0009-LCH R-Nr2835385 Ořez

Mgr. Ing. Lenka Charvátová

Advokátka
lenka.charvatova@bpv-bp.com

Řešení sporů, rozhodčí řízení, mediace
Právo obchodních společností a obchodní právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace

Celý profil
DSC_8306 R Ořez

Mgr. Ing. Ivana Horáková

Advokátka
ivana.horakova@bpv-bp.com

Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy
Právo obchodních společností a obchodní právo
Insolvence, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace
Právo nemovitostí a stavební právo

Celý profil