bpv-CZ-150123-0009-KPR Ořez

Mgr. et Mgr. Klára Procházková

Klára Procházková je koncipientka v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Zameriava sa na európske právo a súdne spory.

Prax

 • od 2023 bpv BRAUN PARTNERS
 • 2022 – 2023 prekladateľka a tlmočnica
 • 2022 stáž v oblasti prekladu a kultúrneho manažmentu, Brest, Francúzsko
 • 2019 stáž v advokátskej kancelárii Christian Bibelriether, Passau, Nemecko
 • 2018 stáž na Zemskom súde pre trestné veci, Viedeň, Rakúsko

Vzdelanie

 • Filozofická fakulta, prekladateľstvo z nemčiny a češtiny, Univerzita Palackého (Mgr.; 2023)
 • Fakulta cudzích a regionálnych jazykov a kultúr, Université Paul Valéry, Montpellier, Francúzsko (Erasmus; 2022)
 • Právnická fakulta, Univerzita Palackého (Mgr.; 2021)
 • Právnická fakulta, Paris Lodron Universität, Salzburg, Rakúsko (Erasmus; 2020)

Jazykové znalosti

 • čeština
 • nemčina
 • francúzština
 • angličtina

Iné

 • Česká advokátska komora