Športové právo

markus-spiske-WUehAgqO5hE-unsplash-min

Našim klientom v oblasti športového práva poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

  • Zmluvná agenda vrátane vnútroštátnych a medzištátnych prestupov športovcov
  • Komplexné právne služby pre športovcov a športové kluby (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – hráčske zmluvy, obchodné licencie, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
  • Riešenie sporov v súvislosti s rozhodnutiami športových zväzov, štátnej správy, súdov a rozhodcovských konaní; disciplinárne konania
  • Otázky súvisiace s organizáciou športových podujatí vrátane pracovného práva a súdnych sporov
  • Poradenstvo pre výrobcov a distribútorov športového vybavenia alebo výživy
  • Sponzorstvo, reklama a marketing
  • Všeobecné daňové otázky