Právo EÚ

guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash-min-min

Naše služby v oblasti práva EÚ zahŕňajú:

  • cezhraničné fúzie
  • zriadenie SE
  • poradenstvo v oblasti európskej kontroly fúzií
  • sťažnosti adresované Európskej komisii a ich dôrazné riešenie
  • zastupovanie našich klientov pred európskymi súdmi
  • využívanie európskeho práva pri poradenstve v oblasti ochrany spotrebiteľa, energetiky, práva obchodných spoločností a daňového práva
  • daňové dôsledky slobodnej voľby sídla a smernice o fúziách
  • antidiskriminačné zákony týkajúce sa zamestnávania
  • právo EÚ o obmedzujúcich zmluvných doložkách