Potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo

no-one-cares-l_5MJnbrmrs-unsplash-min

Medzi našich klientov v potravinárskom a poľnohospodárskom sektore patria:

 • výrobcovia potravín a poľnohospodárskych výrobkov
 • distribútori potravín a poľnohospodárskych výrobkov
 • maloobchodníci v súvislosti s rôznymi aspektmi ich obchodných aktivít v Českej republike a v regióne strednej a východnej Európy

Našim klientom poskytujeme právne služby predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • vstupy na trh (projekty na zelenej lúke/brownfield) a výstupy z trhu
 • fúzie a akvizície, spoločné podniky
 • cezhraničná expanzia a financovanie
 • obchodné zmluvy
 • hospodárska súťaž, zneužívanie trhovej sily a regulačné otázky
 • umiestnenie výrobku, označovanie, marketing a reklama
 • ochrana duševného vlastníctva (registrácia a ochrana ochranných známok a osív atď.)
 • zodpovednosť za výrobok
 • reštrukturalizácia
 • súdne spory