Kontrola zahraničných investícií a zahraničného obchodu

samson-ZGjbiukp_-A-unsplash-min

Naše poradenstvo v oblasti zahraničného obchodu a investícií sa zameriava na:

  • kontrola zahraničného obchodu a sankcií zo strany EÚ a členských štátov
  • poradenstvo v oblasti postupov preskúmania investícií
  • poradenstvo zahraničným investorom pri nadobúdaní podielov alebo zmene kontroly v kritickej infraštruktúre alebo chránených odvetviach
  • poradenstvo v oblasti vnútroštátnych embárg, ako aj embárg EÚ, OSN a OBSE