Verejné obstarávanie

Zastupujeme spoločnosti na všetkých úrovniach, v každej fáze národných a medzinárodných postupov vo verejnom obstarávaní, ako aj pri rokovaniach, reštrukturalizáciách a transakciách. Pôsobíme v oblasti verejného obstarávania a kontrol, vrátane konaní zo strany Európskej komisie a pred európskymi a vnútroštátnymi súdmi a orgánmi. Naše odborné znalosti zahŕňajú verejné obstarávanie a koncesie v energetickom sektore a v oblastiach dopravy, infraštruktúry, obrany, IT, zdravotníctva a financií. Máme tiež osobitné skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti zložitéhoštruktúrovania, vrátane compliance, zmluvného práva, zákona o dotáciách a štátnej podpore. K našim klientom patria sektoroví obstarávatelia v energetickom průmysle ako aj stredne veľké a veľké obchodné spoločnosti.

Naše poradenstvo zahŕňa:

  • právne služby v celom spektre verejného obstarávania, so zameraním na uchádzačov o verejné obstarávanie v rámci českej, slovenskej a európskej právnej úpravy
  • zastupovanie uchádzačov o verejné obstarávanie v správnych konaniach vedených na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže a na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky
  • vypracovávanie právnych analýz ako podkladov pre konanie v rámci ochrany hospodárskej súťaže (ako z pohľadu českého, tak aj slovenského a európskeho práva)
  • zastupovanie ve správných súdnych konaniach o preskúmanie rozhodnutí
  • príprava formálno-právnych náležitostí ponúk uchádzačov
  • vypracovanie rôznych modelov pre sektorových obstarávateľov podliehajúcich režimu verejného obstarávania (so zameraním na možné výnimky)
  • právna ochrana pred národnými i európskymi orgány