bpv LEGAL - naša medzinárodná spolupráca

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je zakladajúcim členom aliancie bpv LEGAL, ktorú tvoria nezávislé advokátske kancelárie pokrývajúce región strednej a východnej Európy. Členovia tejto aliancie už viac ako 15 rokov (pôvodne v rámci jednej z popredných medzinárodných právnických kancelárií) úzko spolupracujú pri poskytovaní cezhraničného právneho poradenstva z kľúčových miest strednej a východnej Európy: z Bratislavy, Bruselu, Budapešti, Bukurešti, Prahy a Viedne (odtiaľ skratka „bpv“).

Práve členstvo v aliancii bpv LEGAL, ktorá pokrýva široké spektrum európskych právnych oblastí, považujeme za jednu z našich hlavných strategických výhod. Spojenie kancelárií, ktoré patria k najvýznamnejším vo svojich krajinách a ktoré disponujú dokonalou znalosťou lokálneho prostredia a jazyka, nám umožňuje poskytovať medzinárodné služby tej najvyššej úrovne. Pridanou hodnotou aliancie je i jej flexibilita a nákladová efektivita, pretože nie sme zaťažení väčšími režijnými nákladmi ako kancelárie so zložitou sieťou medzinárodných pobočiek.

Prostredníctvom aliancie bpv LEGAL môžeme plne využívať medzinárodné odborné kvalifikácie všetkých jej členov a spoločne tak tvoríme tím 140 skúsených právnikov s hlbokými znalosťami a širokým spektrom špecializácií. Naši vysoko kvalifikovaní odborníci dobre rozumejú miestnym podmienkam a špecifickým potrebám klientov podnikajúcich v rámci regiónu strednej a východnej Európy, a preto im prinášajú tie najlepšie možné riešenia.

Kancelária bpv LEGAL v Bruseli nám významne pomáha pri posudzovaní otázok národného práva v kontexte práva európskeho. Vďaka tomu sme jednou z mála advokátskych kancelárií na Slovensku a v Čechách, ktoré dokážu poskytovať vysoko odborné poradenstvo aj v tejto zložitej oblasti. Sme schopní presadzovať záujmy našich klientov v Bruseli a Luxemburgu, vrátane možnosti zaistenia priameho kontaktu s európskymi inštitúciami.

Okrem toho sme počas nášho pôsobenia na trhu získali sieť spoľahlivých partnerov vo všetkých významných regiónoch sveta, ktoré aliancia bpv LEGAL priamo nepokrýva. Sme tak schopní ponúknuť našim klientom vždy vhodného zahraničného odborníka, či už v problematike medzinárodných holdingových štruktúr, due diligence v rámci transakcií, vysielania zamestnancov alebo v otázkach sporov.