Maloobchodný predaj

the-nix-company-4Hmj9gkyM6c-unsplash-min

Medzi našich maloobchodných klientov patria:

 • výrobcovia spotrebných a priemyselných výrobkov
 • vývozcovia spotrebných a priemyselných výrobkov
 • dovozcovia spotrebných a priemyselných výrobkov
 • distribútori spotrebných a priemyselných výrobkov
 • niektoré z popredných svetových spoločností vyrábajúcich spotrebný a luxusný tovar

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo v týchto oblastiach:

 • vstupy na trh a výstupy z trhu
 • fúzie a akvizície, spoločné podniky
 • cezhraničná expanzia a vývoz
 • financovanie
 • elektronický obchod
 • hospodárska súťaž, regulácia, spotrebiteľská súťaž
 • Ochrana duševného vlastníctva a ochranných známok
 • lízing komerčných nehnuteľností
 • pracovnoprávne poradenstvo
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku
 • spotrebiteľské zmluvy, reklamácie výrobkov
 • súdne spory
 • reštrukturalizácia podnikov