Fúzie a akvizície

rock-staar-NzIV4vOBA7s-unsplash-min

Naše rozsiahle skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií zahŕňajú:

  • náležitá starostlivosť pre kupujúcich aj predávajúcich
  • štruktúrovanie akvizícií vrátane založenia alebo poskytnutia účelových spoločností (SPV)
  • rokovania o zmluve
  • vytváranie zmlúv pre manažment cieľových spoločností
  • organizácia tendrov, organizácia dátovej miestnosti pre predajcov
  • štruktúrovanie LBO
  • poradenstvo v oblasti porušenia bezpečnosti a porušenia záruk
  • poradenstvo pri zabezpečovaní financovania
  • postupy kontroly po akvizícii, FDI-screening