Nehnuteľnosti a výstavba

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo zahŕňajúce všetky druhy transakcií s nehnuteľnosťami, vrátane ich nákupu, predaja, prenájmu bytových a nebytových priestorov, celých investičných projektov, financovania, developerskej činnosti a výstavby.

Zameriavame sa predovšetkým na:

 • všetky právne úkony týkajúce sa nehnuteľností;
 • zastupovanie individuálnych investorov v celom procese kúpy nehnuteľností;
 • vstupy na trh, odchody z trhu;
 • fúzie a akvizície, Joint-Ventures;
 • rokovania s bankami, podporu pri financovaní;
 • greenfield a brownfield projekty;
 • územné plánovanie, územné konanie, dopravnú infraštruktúru, plánovacie zmluvy, problematiku právnej ochrany pamiatok;
 • ochranu životného prostredia;
 • zmluvy o dielo, zmluvy o generálnom zhotoviteľovi stavby, zmluvy s architektami;
 • právne vzťahy pri vlastníctve bytov;
 • pracovnoprávne poradenstvo;
 • komplexné due diligence;
 • podnikové reštrukturalizácie;
 • advokátsku úschovu;
 • riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa nehnuteľností.