Vedenie súdnych sporov a rozhodcovské konania

V oblasti súdnych sporov a rozhodcovských konaní sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

  • efektívne zastupovanie klientov v konaniach pred českými a slovenskými súdmi, najmä v obchodných a civilných veciach;
  • efektívne zastupovanie klientov aj v sporoch proti Českej a Slovenskej republike pred tuzemskými i zahraničnými súdmi, vrátane zastupovania v rámci medzinárodných arbitráží;
  • zastupovanie klientov v konaniach pred nemeckými súdmi;
  • nútený výkon súdnych rozhodnutí a rozhodnutí rozhodcovských súdov na území Slovenskej republiky i v zahraničí;
  • zastupovanie klientov v rozhodcovských konaniach vedených v Slovenskej republike, v Českej republike a inde v zahraničí (RSHKAK, Wirtschaftskammer Österrreich, ICC Paris, Uncitral- alebo DIS-konania);
  • často sme menovaní treťou osobou ako rozhodcovia.