Telekomunikačné a mediálne právo

V oblasti telekomunikačného a mediálneho práva sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti tlačových a elektronických médií;
  • zastupovanie klientov v správnych konaniach pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky a Radou pre reklamu;
  • akvizície spoločností poskytujúcich mediálne služby;
  • outsourcing telekomunikačných služieb.