Právo nehnuteľností

V oblasti práva nehnuteľností sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

  • právne a daňové due diligence portfólia nehnuteľností (vrátane SPVs);
  • štruktúrovanie a financovanie kúpy nehnuteľností, vrátane založenia a prípravy SPVs;
  • vytváranie návrhov Joint-Venture štruktúr;
  • celkové právne a daňové poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností;
  • organizovanie tendrov (ponukových konaní), organizáciu data roomu;
  • kompletnú realizáciu transakcií s nehnuteľnosťami akýchkoľvek veľkostí;
  • greenfield a brownfield investície akéhokoľvek rozsahu;
  • prípravu nájomných zmlúv;
  • úpravu zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb súvisiacich s výstavbou nehnuteľností (architektami, zhotoviteľmi atď.) a iných zmluvných vzťahov;
  • projekty výstavby bytov a nebytových priestorov.