Ochrana osobných údajov & GDPR

V oblasti ochrany osobných údajov ponúkame právne poradenstvo v celom svojom rozsahu, predovšetkým pre klientov zabezpečujeme:

  • kontrolu dodržiavania predpisov;
  • outsourcing;
  • spracovanie osobných údajov v zahraničí prostredníctvom tzv. „shared service centers“;
  • vypracovávanie pracovných a zákazníckych zmlúv spĺňajúcich požiadavky na ochranu osobných údajov;
  • kompletnú implementáciu nového Nariadenia GDPR.

V súvislosti s novým Nariadením, ktoré nadobúda účinnosť 25.5.2018, poskytujeme nasledujúce právne služby:

  • zaškolenie zamestnancov (v oddelení HR, IT, bezpečnosti, compliance);
  • komplexný audit, procesnú analýzu stavu a GAP analýzu;
  • právnu analýzu povinností a príslušnej dokumentácie;
  • implementáciu, návrhy opatrení, vrátane interných predpisov a ostatnej dokumentácie;
  • výkon externej zodpovednej osoby, sprostredkovanie a zaškolenie internej zodpovednej osoby.

Medzi našich klientov patria známe medzinárodné spoločnosti z rôznych oblastí podnikania, napr. z odvetvia automobilového priemyslu, leteckej dopravy, bioterapie, farmácie, chémie, energetiky, biologického priemyslu, petrochemického priemyslu a spracovania zemného plynu, nehnuteľností, software, IT, televíznej či mediálnej produkcie.